Tambukivrou 2021

0
113

Mpumalanga VLU is ingedeel in 6 streke naamlik Carpe Diem-, Hoëveld-, Kosmos-, Malieveld- Suikerbos- en Tambuki- streek.  Tambukistreek bestaan uit 8 takke naamlik Amersfoort, Piet Retief, Platrand, Robyn, Saligna, Volksrust, Wakkerstroom en Kaleidoskoop.

Tydens Tambukistreek se 20ste konferensie is Sonja du Toit, die President van Piet Retieftak, aangewys as die Tambukivrou 2021. 

As Tambukivrou moes Sonja ‘n projek kies wat sy hier- die jaar wil doen.  TWK het betrokke geraak by die Tambukivrou se projek van die jaar.  Hulle geldskenking het Sonja in staat gestel om sopmengsels aan te koop en intussen is koffiebottels van oral bymekaargemaak.  Bottels is gewas en sorteer, etikette is gesny, tafels is uitgepak en emmers vol sopmengsel het staan en wag.  Vroeg een oggend daag ‘n klomp gewillige hande by Sonja se huis op en word 400 koffiebottels gevul.  Een koffiebottel is ge- noeg vir ‘n ete vir ‘n gesin van vier.  Hierdie bottels kan dus 1 600 honger magies vul.  Die bottels sal aan verskeie CMR-kantore in die streek geskenk word en aan verdienstelike mense uitgedeel word.

Piet Retieftak is baie trots op Sonja.  Sy gee so baie vir ander en verwag niks terug daarvoor nie.  Haar onselfsugtige en vrygewige geaardheid is iets wat ons elke dag in haar sien.  Baie geluk Sonja en mag die Here jou en jou werk vorentoe seën.  Jy is vir Piet Retieftak ‘n kosbare juweel en ons is baie trots op jou!