Class of 2020 results

0
447

In 2020, 12 421 matrics in the Gert Sibande District wrote their final exams, of which 8 807 passed (70.9%). 1 191 matrics of Mkhondo wrote their exams and 613 received their matric certificate (51.5%).

Following is how the schools of Mkhondo performed in various subjects (As provided by the Department of Education):

 

Hoërskool Piet Retief Matriekuitslae 2020

Slaagsyfer vir 2020: 96%

Matrikulante met 4 onderskeidings:

 • Mohamed Ayob
 • Christian Britz
 • Rumaysa Cajee
 • Joshua Carr
 • Johannes Ferreira
 • Louis Musoke
 • Anika Paul
 • Ethan Pillay
 • Abdullah Suleman Ayob

Matrikulante met 6 onderskeidings:

 • Rummanah Cajee:

– Afrikaans First Additional Language – 91%

– Mathematics – 91%

– Life Orientation – 96%

– Accounting – 88%

– Life Sciences – 88%

– Physical Sciences – 96%

 • San-Mari Erasmus: – Engels Eerste Addisionele Taal -81%

– Wiskunde – 87%

– Lewensoriëntering – 87%

– Geografie – 89%

– Lewensweten-skappe – 81%

– Fisiese weten-skappe – 88%

 • Thobile Nhleko:

– Afrikaans First Additional Language – 84%

– Mathematics – 89%

– Life Orientation – 96%

– Accounting – 83%

– Geography – 88%

– Physical Sciences – 90%

 • Tayibah Rahim:

– English Home Language – 83%

– Mathematics – 90%

– Life Orientation – 93%

Business studies – 80%

– Life Sciences – 80%

– Physical Sciences – 90%

Matrikulante met 8 onderskeidings:

 • Henry Britz

– Afrikaans Huistaal – 85%

– Engels Eerste Addisionele Taal – 86%

– Wiskunde – 92%

– Lewensoriënte-ring – 85%

– Rekeningkunde – 93%

– Besigheidstu-dies – 92%

– Fisiese weten-skappe – 94%

– APM – 88%.

100% slaagsyfer vir wiskunde, gemiddeld van 65 en 14 onderskeidings.

100% slaagsyfer vir fisiese weten-skappe, gemiddeld van 72% en 12 onderskeidings.

100% slaagsyfer vir IT, gemiddeld van 72% en 3 onderskeidings.

67% van ons leerders kwalifiseer om by ‘n universiteit te gaan studeer (b-graad) 96,4 % slaagsyfer.