HPR verwelkom nuwe bestuur en onderwyseresse

0
569

Dit is vir die bestuur, onderwy-sers en leerlinge van Hoërskool Piet Retief ’n groot voorreg om drie nuwe onderwyse-resse, ’n nuwe departementshoof en adjunkhoof te verwelkom.

Mnr. A Schlebusch is deur die Departement van Onderwys as die nuwe adjunkhoof aangestel en mev. S Erasmus dien as die nuwe Wiskunde departementshoof. Baie geluk! Mag julle gelukkig wees in julle nuwe poste, sterkte!

Mev. van der Merwe, mej. Joubert en mev. Rich
Mev. van der Merwe, mej. Joubert en mev. Rich

Baie welkom ook aan die volgende:

  • Mev. L van der Merwe van Pietersburg gaan Engelse Addisionele Taal aanbied
  • Mej. Z Joubert, goed bekend in Piet Retief, gaan Wiskunde gee
  • Die vak Lewens-wetenskappe gaan deur mev. M Rich van Nelspruit behartig word.

HPR sal soos beplan op die 15de Februarie hulle leerlinge terugverwelkom. Hulle is opgewonde om volwaardige Impi’s van die nuwe Graad 8’s te maak en sê dat hulle die ontgroe-ningsprogram gaan uitwerk volgens Covid-19 regulasies.