90ste verjaarsdagvieringe

0
380
90ste verjaarsdagvieringe
Tannie Sarie, tannie Lettie, tannie Rietie en Ds. Van Blerk

Op Vrydag 6 November is drie baie spesiale dames bederf met koek, tee en geskenke by Kebar koffiewinkel vir hulle 90ste verjaarsdagvieringe. 

Tannie Sarie van Oudtshoorn het op Sondag 24 Mei, 90 jaar oud geword. Sy is oorspronklik van Breyten af maar is al woonagtig in Piet Retief vanaf 1997.  Sy sê dat dit net met die Here se genade is dat sy so ’n vol en lang lewe het en sonder Hom, sou dit nie so goed gegaan het met haar nie.

Tannie Lettie van Stryp, beter bekend as Streepie, het op Sondag 11 Oktober ook haar 90ste lewensjaar gevier. Sy is op ’n plaas net buite Amsterdam gebore en het nadat sy vir ’n kort rukkie weg was, weer in 1952 teruggetrek plaas toe. Sy was vir ’n wyle lank ’n hoedemaakster in Piet Retief.

Tannie Rietie Vlok, gebore in Amsterdam op 1 Mei 1930, was ’n mu-siekonderwyseres wat aan die Universiteit van Potchefstroom haar graad verwerf het. Sy was vir 66-jaar lank die orrelis in Amsterdam en het eers in 2018, op die ouderdom van 88 afgetree. Sy is een van ses kinders.

Baie geluk met julle verjaarsdae, ons hoop om nog so vol lewenslus soos julle te wees as ons ooit die voorreg het om so ’n mylpaal te kan bereik!

Al drie die dames is lidmate van die NG Kerk in Piet Retief en dus was Dominee Van Blerk ook by die feesviering. Baie dankie aan Ilze du Toit wat die spesiale geleentheid gereël het.