Plaaslike talent gekies vir Sing Aanlyn!

0
550
Plaaslike talent gekies vir Sing Aanlyn!

Plaaslike talent Lee-Anne Oelofse, Marco Britz en Kevin Reinstorf het ingeskryf vir Sing Aanlyn!

’n Wonderlike geleentheid vir alle ouderdomme om kennis op te doen van die sang kunsvorm, deur mentors wat ondervinding het in die televisie-, teater- en musiekbedryf.

Bekende sangers Reynardt Hugo, Monique Steyn, Germandt Geldenhuys, Lee Scott en Charlize Berg saam met ABS Produksies bied met trots hierdie projek aan. Lee-Anne, Marco en Kevin is al drie gekies om deel te neem aan die 12 maande aanlyn-singklas.

Monique Steyn is gekies as mentor vir al drie.  Elke maand sal Monique agt halfuur digitale lesse stuur, twee per week, wat deelne-mers by die huis moet kyk. Dit sal fokus op kennis, opdragte en temas wat die leerders moet voorberei.

Die sillabus en digitale lesse sal deur alle mentors saamgestel en behartig word. Die student sal ook hulle mentor afsonderlik ontmoet by ’n eenmalige werkswinkel van vier ure deur die loop van die kursus (met inperkingsregulasies). Hierdie ontmoetingsplek sal hoofsaaklik in Kaapstad, Johannesburg en Pretoria wees. Die mentors sal hulle digitale lesse self behartig volgens die tema vir die maand.

Al die mentors sal deur die loop van die jaar druk besig wees om genotvolle en interessante televisie idees te skryf waar-aan die studente die tweede deel van die jaar sal werk. Dit sal ook opgeneem en uitgesaai word. Die mentors sal rolverdelings doen in die rolle wat hy/sy dink die beste vir elkeen sal werk. Daar sal ook Zoom-repetisies gedoen word vir die televisieopnames asook ’n kleedrepetisie vooraf.

Baie geluk aan die jong talentvolle mense wat vir die wonderlike geleent-heid gekies is!

Ons sien daarna uit om aan die einde van die projek na hulle op ons televisieskerms te kyk.