Asseblief help ons

0
920

Die CMR help wie hulle kan, waar nodig, regdeur die gemeenskap. Hulle hulp is nie net gebonde aan die lede van ’n spesifieke kerk of ras nie.

Met die begin van die landswye inperking het die aantal families wat hulle help gestyg van ’n gemiddelde 23 voor die inperking, na 146 kos-pakkies in April, 219 in Mei, in Junie was daar 123 kos-pakkies uitgedeel en 116 in Julie.

Ongelukkig is die voorraad waarmee hulle gesinne kan help amper klaar. Alhoewel hulle hulp van die staat af ontvang, dek dit nie naastenby al hulle onkostes nie. Die hulp van die staat is ook nie altyd betyds vir wanneer hulle die kospakkies moet opmaak nie.

Die CMR maak meestal staat op die skenkings vanaf die gemeenskap en plaaslike besighede. Hulle waardeer opreg al die hulp wat hulle ontvang.

Die instansie het tans ’n groot behoefte vir winters-klere vir babas en kinders, mansklere in kleiner groottes (30, 32 en 34), nie-bederfbare kos asook vars groente/vrugte  vir hulle kospakkies. Skenkings van skoonmaakmiddels, toiletware en wasgoed koekieseep is ook broodnodig aangesien daar eer-der kos gekoop word vir die ekstra kospakkies as skoonmaakmiddels.

Al het die klere wat jy uitgooi ’n gaatjie hier en daar, maak dit nie saak aan die wat dit nodig het nie. Daar is ook ’n groot nood vir winterskoene.

Ongelukkig is die kruidenierswaentjie wat in ’n plaaslike winkel was, verwyder. Gemeen-skapslede kon items hierin plaas op pad uit die winkels uit. Al het die skenkings in die waentjie nie na veel gelyk vir sommige nie, het dit ’n groot verskil gemaak aan die inhoud van die CMR-kospakkies.

Baie wil weet hoe hulle kan aansoek doen om hulp vanaf die CMR? Die kantore kan gekontak word op 017 826 3422 of Marlene: 071 494 1106 of Elrie: 082 329 5421. ’n Lys met belang-rike inligting moet voltooi word. Baie mense huiwer om die inligting te gee, maar dit is nodig om te verseker dat daar soveel moontlik mense gehelp kan word en dat die pakkies werklik na ’n behoeftige gesin toe gaan. Daar word ook met ander instansies bevestig of die aansoeker nie reeds vir hulp gaan aanklop het by hulle nie.

Die inlig-tingvorms  verseker dat die CMR soveel gesinne as moontlik kan help.

Dis duidelik dat die personeellede van die CMR ’n passie het vir dit wat hulle doen. Hulle gaan uit hulle pad uit om lede van die gemeenskap te help waar hulle kan en om te verseker dat families bymekaar bly en nie uitmekaar moet gaan as gevolg van ’n tekort aan basiese benodighede nie.