Rustplaas Hondeskuiling

0
967
Rustplaas Hondeskuiling

Die Rustplaas Hondeskuiling neem die agtergelate, verwaarloosde, mishandelde, beseerde en wegloophonde in en bied ’n veilige hawe met kos en baie liefde. Daar bly tans 102 honde op die plaas.

Die Rustplaas Hondeskuiling word bestuur deur mnr. Louis Fourie, sy vrou Mariana, sy ma Elsa en sy oom, Chris Maree. Die honde eet omtrent 40kg kos per dag op. Hulle maak seker dat die honde met hulle aankoms so gou as moontlik gesteriliseer en ingeënt word (indien nodig). Beseerde honde moet ook soms deur die veearts behandel word. Die skuiling is ’n privaat instansie en is verantwoordelik vir al die onkostes. Daar word geen finansiële bystand vanaf die staat aan die skuiling gebied nie en die meeste van die uitgawes word deur die eienaars self gedek. Hulle maak ook   staat op gereelde skenkings vanaf die gemeenskap waarvoor hulle innig dankbaar is.

Rustplaas Hondeskuiling

Die grootse uitdaging wat die skuiling op die oomblik in die gesig staar is die omheining van die plaas. Die heining is vervalle en dit hou nie meer die honde binne nie. Nuwelinge is soms bang en hardloop weg. Van hulle word nooit weer gevind nie of doodgery. Ongelukkig is dit ‘n duur opknapping wat moet plaasvind en die eienaars kan dit finansieel nie bekostig nie.

Indien enige donasies gemaak kan word, hetsy finansieel, kosskenkings, boumateriaal, warm komberse of hondehokke kan mnr. Fourie op 083 308 0729 gekontak word. U goedhartigheid word waardeer.

Voor jy ‘n hond aanskaf maak seker jy is reg om die hond vir die volgende 10 tot 20 jaar te versorg. Honde bly nie altyd klein nie. Maak se-ker dat jy finansieel in staat is om vir ‘n hond te sorg – kos, mediese onkostes of onvoorsiene omstandighede. Soveel van die honde op Rustplaas is weggooihonde of honde wat beseer is wat hul eienaars nie kon of wou help nie.

Dankie aan die eienaars van Rust-plaas wat hulle huis en harte oopgemaak het vir die mens se beste vriend.