VLU-Saligna restoureer tafels
Die nuutgeverfde tafels lyk pragtig, welgedaan!

Op Donderdag, 14 November het 12 lede van die Vroue Landbou Unie VLU-Saligna tak by Greendoor Gastehuis bymekaargekom vir ’n dag van restou-rasie.

Elke VLU-Saligna dame het ’n ou en vervalle tafel gekry en dit geverf, sodat dit weer gebruik kan word. Alta Nel het die oggend gelei en haar kennis oor skilder met hulle gedeel. Die finale produkte het fenomenaal gelyk en elke tafel gaan beslis ’n goeie aanwins tot die dekor in hulle huise wees.

VLU-Saligna het hierdie projek aangepak met die doel om die hoeveelheid afvalprodukte wat hulle elk het, te vermin-der. Dit is vir hulle belangrik om ’n positiewe impak op ons wêreld te maak en deur ou produkte nuut te maak deur middel van innoverende maniere, maak dit beslis ’n verskil.

Dit was dan ook die laaste VLU-Saligna vergadering van 2019. Die lede sien uit na 2020 en glo dat die tak nog meer sal uitbrei.