THE ONLY REGISTERED, RECOGNISED AND APPROVED LOCAL NEWSPAPER SERVING PIET RETIEF AND SURROUNDING DISTRICTS

Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ‘n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.”- Galasiërs 6:1-2

Op Donderdag, 20 Junie 2019, het die Silwerjare Dienssentrumlede bymekaargekom vir hulle jaarlikse vergadering, waar die bestuur verslag gedoen het oor die jaar se werksaamhede en die finansiële state is bespreek.

Die dag is geopen met inspirerende woorde uit Galasiërs 6.

Die silwerjeug van Piet Retief maak beslis die juk van oudword ligter vir mekaar met hulle weeklikse samekomste en dit is voorwaar iets waarna hul keer op keer kan uitsien.