Ons besoek aan Koning Mswati III in eSwatiniWerner Weber

Ons besoek aan Koning Mswati III in eSwatini. Op Donderdag 2 Augustus 2018, het ‘n afvaardiging bestaande uit myself (Werner Weber) leier van die afvaardiging en leier van die VF+ in Mpumalanga, Adv. Anton Alberts LP en nasionale voorsitter van die VF+, mnre. Jan Bosman en Meyer de Jager van die Afrikanerbond asook mnr. Louis Meintjies, president van die TLU SA, en mnr. Wilson Ngema, stigterslid van Insika ye Sizwe, Koning Mswati III van Swaziland besoek.

Hierdie besoek was op uitnodiging van Koning Mswati en was bedoel om die grondvraagstuk in Suid-Afrika te bespreek. Die afspraak was vir 14:00 geskeduleer, maar het eers om 19:00 begin en wel by die koning se Lozitha paleis.

Om die tyd tot 19:00 te verwyl, het ‘n toergids aan ons museums gewys. Hy het my deurgaans as ‘your excellency’ aangespreek. Ek het geweet dit was onvanpas, maar dit het so mooi geklink dat ek besluit het om hom nie reg te help nie.

Gedurende die toer het hy ons meegedeel dat koning Sobhuza (Die grootste ikoon in Swaziland) se moeder, met haar Bybel in haar hande begrawe is. Sy is destyds deur eerwaarde Prozesky, die vader van oom Erich Prozesky wat ‘n bekende veeinspekteur in Piet Retief was, gedoop.

Die samesprekings is voorafgegaan deur drie afvaardigings wat my op hulle versoek kom spreek het. Die samesprekings het plaasgevind in die Koning se paleis lokale en was skouspelagtig alles met goud versier. Die gesindheid was uiters vriendskaplik. Die rassehaat wat ons voortdurend van ons politici in Suid- Afrika ervaar, was in die hele Swaziland (eSwatini) algeheel afwesig.

Volgens koning Mswati is daar reeds ‘n dekadelange interstaatlike grensdispuut tussen eSwatini en Suid-Afrika. Die samesprekings is afgesluit met ‘n gesamentlike medi averklar ing wat deur die Swaziraadgewers van die koning opgestel is.

Hierin word verwys na die vriendskaplike verhouding tussen die Swazi-nasie en die Afrikaner wat gehandhaaf moet word. Daar is ook melding gemaak van die feit dat die hele Mpumalanga oorspronklik Swazigebied was, maar aan die Voortrekkers toegeken is deur Koning Mswati II. Koning Mswati III, wie ons besoek het, het uitdruklik daarop gewys dat die grond in Mpumalanga regmatig bekom is en “nie gesteel is nie”.

Daar is verder ooreengekom dat die grondbesit patroon in Mpumalanga tussen swart en wit nie verander moet word tot tyd en wyl die interstaatlike grensgeskil tussen eSwatini en Suid-Afrika bygelê is nie.

M.a.w. dat daar ‘n moratorium op grondhervorming in Mpumalanga geplaas moet word. Werner Weber werner.l.weber@gmail.com