Elfieland vier hierdie jaar sy 50ste bestaansjaar
De tafels was mooi versier om by die tema te pas rin

Die skool het ontstaan in 1968 met net 2 leerlinge, Karin en Erig Heine. Sedertdien het daar verskeie kleuters al deur die hekke van Elfieland gestap om kundige sorg en onderrig te ontvang.

‘n Uittreksel uit die 1983 Eeufees uitgawe van Piet Retief lui soos volg: Voorskool onderwys het op Piet Retief eers in die negentien- sewentiger jaar begin toe die stadsraad ‘n aansoek goedgekeur het van VJJ Prinsloo om ‘n kleuterskool op te rig. Elfieland het in Krugerstraat tot stand gekom en ‘n gewilde voorbereidingskool vir menige kleuter geword.

Na haar afsterwe in 1989 is Tana (soos almal haar geken het) se lig van liefde en passie vir kinders vir 21 jaar met onderskeiding voortgebou deur haar dogters Calla Classen en Salome Steenkamp. Elfieland het dus deur al die verskillende fases van dagsorg vir kleuters gegroei. Dit is vir ons as personeel en skool ‘n voorreg om die gemeenskap te dien vir die afgelope 50 jaar.

Ons het hierdie mylpaal gevier op 3 Augustus by Welverdiend. Ons wil graag ons borge en al die flukse mammas wat as gasvrouens opgetree het, bedank. Die aand was ‘n reusesukses.

Elfieland vier hierdie jaar sy 50ste bestaansjaar
Wat ‘n lekker samekoms!