Von Brandisstraat in Piet Retief word jaarliks gekenmerk deur die manier waarop die akkerbome in dié straat vir ’n mens die komende seisoen aandui en hierdie jaar maak die laning bome weer ’n indruk!

Alhoewel dit voel asof Herfs oorgeslaan is en dit sommer oornag Winter geword het, is dit duidelik dat die bome in Von Brandisstraat nog nie heeltemal hul Herfsjasse afgegooi het nie en is die blare steeds getooi in ’n wye spektrum van warm kleure.

’n Gedig wat op 31 Maart 2014 vanuit die Sentraal Gevangenis in Pretoria saamgestel is, lui soos volg: Kan blare wat geval het weer aan ‘n tak gaan lê, om nogmaals ’n sopie boomsap van die lente stam te hê?

Die herfs daal in kleur – afwagtend op die winter naak waar ’n boom krampagtig in die snyerswind sy blarekroos te raap. Sal ek my herfsblare slegs in ’n glaskas hoop, van jare in die wind gestrooi van jeug geheel gestroop.

(foto deur Ralph Rabe)