prysuitdeling
Hoofleiers (van links na regs) Zené Jonker (onderhoofmeisie), Rua Mostert (hoofmeisie), Luco van der Walt (hoofseun) en Rudolph Janse van Vuuren (onderhoofseun) saam met skoolhoof, Mnr Piet Roodt

Mnr. Piet Roodt en juffrou Loraine Roodt het diep spore in baie laerskoolkinders se lewens getrap en hulle sal beslis deur baie gemis word. Piet Roodt het sy skoolloopbaan by die Laerskool Jim Fouche in Johannesburg begin en daarna na Hoërskool D.F. Malan gegaan, ook in Johannesburg, tot en met standard 7. Hy het sy hoërskoolloopbaan by Hoërskool Piet Retief voltooi.

Hy het sy onderwysopleiding aan die Potchefstroom Onderwys Kollege voltooi en in 1977 by Hoërskool Nic Diederichs in Krugersdorp begin skoolhou. Vanaf 1981 tot 1984, gee hy Lewensoriëntering en Engels by Laerskool Die Ruiter in Roodepoort en leer by mnr. Ferdie van der Merwe, een van die beste skoolhoofde om skool te hou. In 1985 word hy as Departementshoof aangestel by Laerskool Claremont, ’n skool geleë in een van Johannesburg se swakste sosio-ekonomiese gebiede.

Hier leer hy goeie uithou- en aanpassingsvermoë. In 1986 word hy aangestel as adjunkhoof by Laerskool Panorama en hy leer baie oor ’n demokratiese bestuurstyl by mnr. Corrie Cronje. Hy is hier ook baie betrokke by rugby-, krieket- en atletiekafrigting en rig verskeie spanne af wat liga- en streekswenners was. ’n Paar provinsiale spelers word ook uit sy spanne gekies. Hy word in 1988 aangestel as skoolhoof by ’n nuwe skool, Weltevreden Park in Roodepoort, en saam met die personeel werk hy hard om die skool te ontwikkel.

Op die ouderdom van 36 jaar bedank hy en trek na Naboomspruit, waar hy en sy vrou, Loraine, die sakewêreld betree, net om ’n jaar later te besef dat hul passie eintlik in die onderwys lê. In Januarie 1991, aanvaar hy ’n pos by Laerskool Nylstroom en spandeer twee gelukkige jare daar. In 1993 besluit hy om aansoek te doen vir die vakante pos by Laerskool Piet Retief en begin in September van dieselfde jaar hier werk. Volgens mnr. Roodt is die hoogtepunte wat hy ervaar het te veel om op te noem.

Hy beklemtoom wel die wonderlike onderwysers saam met wie hy gewerk het. Hy sê ook dat hy saam met baie goeie bestuursliggaam- voorsitters gewerk het, onder andere Ds. Roelf van Niekerk, Chris Stander, Christo Robbertse, Schalk Stapelberg, Gert van der Walt en Henry Britz. Wat vir hom uitgestaan het in sy jare hier is die uitdaging rondom die politiek van model C en nie-model C-skole, sowel as die transformasie na 1993 en die oorgang na ’n nuwe Onderwys Departement met nuwe voorskrifte en ongetoetste kurrikulums.

Volgens hom het die onderwysers al hierdie op ’n baie goeie manier hanteer wat vir hom baie beteken het. In ’n tyd wanneer plattelandse skole dikwels sukkel om voort te bestaan, kan Laerskool Piet Retief trots wees op alles wat hulle vermag het. Die skool is goed gevestig kragtens hul fasiliteite en die veelsydigheid van geleenthede wat aan die leerders gebied word. Mnr. Roodt se vertrekpunt, waarvan talle ook sal kan getuig, is om die beste kans moontlik vir die kinders te bied. Aan mnr.

Anton Bakker (nuwe skoolhoof) wil hy graag sê dat hy by ’n goeie skool met lojale en toegewyde personeellede inskakel. Die uitdaging wat hy gaan ervaar is om op die gevestigde verhoudings tussen die kinders, personeel en ouers voort te bou en om die skool ’n plek van uitnemendheid te maak. Namens sy gesin wil hy graag aan Piet Retief dankie sê vir hul oop harte, ondersteuning en verdraagsaamheid. Hierdie was ’n interessante reis en as hy sou kon kies, kies hy om alles weer dieselfde te hê. Hy en Loraine gaan Piet Retiewers bly, wat hoop om die wêreld vol te reis, baie gholf te speel en hul kleinkinders te geniet. Hy wil ook graag die akademiese -, administratiewe – , koshuis- en terreinpersoneel bedank.

Mens sal sukkel om jul gelyke te kry. Die toets van die saak, vir hom, is die kinders se waarneming van ’n mens. Hy is dankbaar vir die oop en wonderlike verhouding wat hy met elkeen kon hê. Die spontane manier waarop julle dankie sê is meer as genoeg beloning. Die finale beloning is wel wanneer mens in die Hemelse Koninkryk kom en God sê dat jy goedgedoen het. Laastens, wil hy dankie sê vir Loraine, wat sy grootste steunpilaar was deur al die jare. Ons hoop Piet en Loraine sal ’n gelukkige aftrede hê. Julle liefde vir die kinders en die skool sal vir lank nog onthou word.