Wild @ Heart seunskamp
Elke seun het God se stem in sy eie lewe probeer hoor oor hoe hy moet optree

Wild @ Heart seunskamp. Op 13 en 14 Oktober, het 23 seuns op ’n plaas, 30 kilometer buite Piet Retief op die Mahambapad, langs die Assegaairivier gekamp, sodat God sy hart vir hulle kon wys.

Die leiers wat die seuns vergesel het, het vir hulle gewys dat al die manne wat deur God geroep is, uit die wildernis geroep is: Adam is buite die Tuin van Eden geskape; Dawid is vanuit die veld geroep waar hy skape opgepas en hulle teen wilde diere beskerm het; Simson het ’n skedel in die veld opgetel en dit gebruik om sy vyande mee te verslaan.

Vandag word baie seuns binnenshuis grootgemaak en beskerm teen die gevare van buite. Maar mans se energie kom van die wildernis af. Die seuns is ook geleer hoe God wil hê hulle vrouens moet hanteer. Die samelewing en media het die beeld van vrouens verdraai. Van ‘n jong ouderdom af word seuns reeds geleer om vrouens as besittings te sien, maar dit is nie hoe God dit bedoel het nie. Die volgende aanhaling verduidelik hoe God wil hê mans vrouens moet sien: Die vrou kom van die rib af.

Nie van sy voete om oor geloop te word nie en nie van sy kop om sy meerdere te wees nie. Sy kom van sy rib om sy gelyke te wees, onder sy arm om beskerm te word en langs sy hart om gekoester te word. Daar is ook aan die seuns gesê dat die wêreld se uitbeelding van ‘n huwelik nie God se beeld van ‘n huwelik verteenwoordig nie. Saterdagoggend het die groep op ‘n staptog gegaan.

‘n Koppie, wat die eindpunt was, is aan die oorkant van die rivier geleë. Toe die groep by die rivier kom, het ‘n paar seuns besluit dat die beste oplossing is om in die rivier te spring, na die oorkantste oewer te swem en van daar te help om ‘n brug te bou vir die res. So was dit onnodig vir nog iemand om nat te word en kon elkeen se selfoon en Bybel droog aan die oorkant kom.

Op die koppie het elke seun op sy eie met sy Bybel gaan sit om te luister wat God vir hom persoonlik wil sê. Na die tyd het hulle weer bymekaargekom en getuienisse van God se boodskap vir elkeen gelewer. Vir die leiers was hierdie die hoogtepunt van die kamp. Wanneer seuns ‘n fliek kyk, vereenselwig hulle dikwels hulself met die held in die storie. Hulle is geleer dat ‘n held iemand is wat braaf genoeg is om op te staan vir iets wanneer niemand anders dit wil doen nie.

Daar is ook aan hulle gesê dat hulle leiding moet neem deur ‘n voorbeeld vir ander te wees. Hulle moet bereid wees om die uitdaging te aanvaar en mans van God te wees. Tussen kosmaak en avonture in die wildernis, is hierdie groep seuns uitgedaag om God se hart in die wildernis te soek. Die seuns het die uitdaging aanvaar en God se stem in elkeen van hulle se lewens hoor praat.