Open day for Gr. R Students at PRPS

0
643
Open day for Gr. R Students at PRPS
Open day for Gr. R Students at PRPS

On Friday, 13 October, the grade R’s were taken on an Open day tour through the Piet Retief Primary School grounds, while their parents were welcomed by personnel in the school hall.

Die toekomstige graad 1-leerders het met opwinding en blink ogies saam met die onderwysers Hierdie gesiggies gaan volgende jaar in die bekende bottelgroen klere van Laerskool Piet Retief gesien word.

Good luck to every child, we hope that you will enjoy the big school ‘n skattejag gehou op die skoolgronde. Die sportgronde, tot die sportsentrum, mediasentrum en rekenaarsentrum is aan hulle gewys. Even though the children do not yet know in which class they will be, they were shown what the grade 1 classes look like.

They were also introduced to the playground they will get to enjoy next year. Na die skattejag, het elke toekomstige Pietie ‘n papier gekry, wat hulle kon gebruik om ‘n paar lekkergoed by die snoepie te gaan koop. Hierna het hulle saam op die gras gesit en kuier. For these children, Friday the thirteenth was definitely not an unlucky day!

Even when they were asked to walk quietly, the excitement of going to the “big school” next year was too much to contain. The children skipped everywhere they went and laughed jubilantly. Voordat die verrigtinge begin het, is daar ‘n skyfievertoning aan die ouers gewys oor die skool en ook die werk wat deur die graad 1’s gedoen gaan word aanstaande jaar.

Dr Jackie Pretorius, one of the speakers, spoke to the parents about bullying. She also pointed out the differences between conflict and bullying in her speech. Soos baie van die ouer kinders ook vir die kinders gesê het: “Sterkte met volgende jaar”.