Mkhondo Area Gr. 1’s for 2017
Mkhondo House

Mkhondo Area Gr. 1’s for 2017 – Welcome to all the new grade one learners who started with school on Wednesday, the 11th of January!

Met oorgroot skooluniforms, blink gepolitoerde skoene en netjies gekamde hare, het ‘n magdom kinders die skoolbanke betree waar hulle hierdie jaar met graad een afskop. Harmony Park Combined School started with three grade one classes – a total of 118 new learners!

Imizamayethu Primary registered 197 new learners Alpha & Omega 1 Alpha & Omega 2 Alpha & Omega 3 Laerskool Piet Retief Laerskool Piet Retief Piet Retief Primary School Piet Retief Primary School LPR Maranatha School Maranatha School while Nqobile Primary School has 220 grade ones.

Qhubekani Primary School has about 325 registered grade one learners and on Thursday, the 12th of January, they were still busy registering more students. Alpha and Omega School also registered 76 new learners, while 40 learners started their school career at Maranatha School.

At Mlilo Combined School, 58 new grade ones were registered and at Mkhondo House a total of 25 learners started with more children still being registered. By Laerskool Piet Retief is daar tans 129 nuwe graad een leerlinge ingeskryf en by Wittenberg Schule het 26 graad eentjies met skool begin.

Bogenoemde skole is maar net ‘n paar van Mkhondo se omliggende skole genoem en is daar heelwat meer skole wie se getalle nie beskikbaar is nie. Baie sterkte met die uitdagings van die “groot skool”. May you enjoy and grow in each phase that is awaiting you!