Ascension Day / Hemelvaartdag
Ascension Day / Hemelvaartdag

Learners from the Piet Retief Primary School attended Church services on the 5th of May 2016 to commemorate Ascension Day.

The very important command to all Christians, including the message of consolation, was once again heard “You will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. After He said this, He was taken up before their very eyes, and a cloud hid Him from their sight. They were looking intently up into the sky as He was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them.” (Acts 1 : 8-10)

Terwyl Christenleerders die geleent-heid gehad het om die Hemelvaart- dienste by te woon, het Moslem-leerders by die skool gebly onder toesig. Seniors, grade vier tot sewe, het ‘n diens in die gebou van die plaaslike NG Kerk bygewoon en die juniors, grade een tot drie, was by Fontana waar pastoor Corne Viljoen ‘n pragtige boodskap gebring het. God die Vader het Jesus verhef en laat sit aan

Sy regterhand en vir Hom die naam gegee bo elke ander naam sodat voor Jesus Christus elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Hy God is tot eer van die Vader ( Fil 2:5-11). HEMELVAARTDAG Sonder dat ons vra, het Hy vir ons kom sterf. Sonder dat ons vra, word ons met Sy liefde bederf. Met ‘n lang pynlike lyding, het Jesus my skuld betaal. God het Hom nie vergeet nie, Hy het Hom weer kom haal.

Terwyl hulle kyk het Hy na bo ver-dwyn en toe staan daar manne met klere wat skyn. Soos belowe het Hy opgevaar na Sy Vader sodat ons in aanbidding tot Hom kan nader. Met Jesus aan sy regterhand weet ons verseker, Jesus kies ons kant. (‘n Gesamentlike poging van ‘n paar LPR-leerkragte) Dankie aan die personeel van Laerskool Piet Retief dat julle hierdie geleenthede vir die leerders geskep het, sodat die dag nie maar net soos enige ander Donderdag verbygegaan het nie.

Excelsior News - www.excelsiornews.co.za - 05 Excelsior News - www.excelsiornews.co.za - 06