Elbie van der Schyff – Tambuki vrou van die jaar
Elbie van der Schyff – Tambuki vrou van die jaar. Tydens die onlangse VLUkonferensie te Wakkerstroom is Elbie van der Schyff aangewys as die Tambukistreek se vrou van die jaar.

Elbie is al vir 42 jaar lid van die VLU en het vir baie jare op besture (plaaslik, op streeksvlak en provinsiaal) gedien. Ons Piet Retiewers ken haar ook as die vrou van die suksesvolle Green Door Gastehuis (wat al 22 jaar lank bestaan). ‘n Raakvat-vrou, dié vrou, maar al gee Elbie so te sê haar alles vir die VLU, is haar familie, veral die kleinkinders, vir haar baie belangrik. Vir haar is dit baie kosbaar wanneer ‘n kleinkind vir haar sê: “Ouma, I love you infinitely!” Elbie sê ook, al is die lewe nie altyd “maanskyn en rose” nie, is die Here se genade genoeg. So vertel Rika Potgieter, sekretaresse van die Tambuki- streek van die VLU, oor Elbie:

By die keuse van ‘n Tambuki vrou van die jaar, word daar hoofsaaklik na twee aspekte gekyk, naamlik leierseienskappe en gemeenskapsbetrokkenheid. Hier is Elbie ‘n persoon van uitnemendheid. Elbie was die afgelope 5 jaar die Streeksvoorsitter van die VLU Tambuki- streek. Hierdie streek bestaan uit die VLU-takke van Wakkerstroom, Volksrust, Platrand, Amersfoort, Ermelo (drie takke) en Piet Retief (twee takke). Die takvoorsitsters van al bogenoemde takke het vir Elbie benoem as gevolg van haar positiewe en entoesiastiese leierskap.

As aktiewe lid in haar gemeenskap is Elbie ook betrokke by verskeie organisasies soos bejaardesorg, tienerprogramme en geestelike aksies. In haar 40+ jaar as lid van die organisasie, het sy al verskeie toekennings en pryse ontvang vir blommerangskikking, brei, hekel en borduurwerk. Elbie dien ook op VLU Mpumalanga se Uitvoerende Bestuur as skakelbeampte en sy het ook die VLU op verskeie kongresse en konferensies verteenwoordig. Opsommend:’n Waardige wenner en ‘n regte vonkelvrou!” Baie geluk, Elbie! Mag jy nog baie jare van kreatiwiteit, diens en vreugdevolle familietyd beleef.