Keleidoskoop/ Brokoop-rolbaldag
Keleidoskoop/ Brokoop-rolbaldag
Die Kaleidoskooptak van die VLU het op Saterdag, 19 Maart, ‘n rolbaldag aangebied as ‘n projek om die nood van ander te verlig.

Heerlike rolbalspeel en saamkuier was aan die orde van die dag. Daar is agt spanne ingeskryf en kan hierdie manne en vroue nie rolbal speel nie! Callie Prigge se span was uiteiendelik die wenners. Baie geluk met julle eerste plek! Tweede plek is verower deur Errol Herrington se span (die VLUdagtak) en derde was Brendon van Vreden se span. ‘n Hele paar gelukspryse (“booby prizes”) is ook uitgedeel.

Die fondse ingesamel is aangewend om ‘n behoeftige matriekseun ook die geleentheid te gee om sy matriekafskeid te kan bywoon en blikkieskos is tydens die rolbaldag oorhandig aan Esther Moagi van die SAVF vir verspreiding onder hulle kliënte. Brokoop word van harte bedank vir hulle borg van die dag en alle pryse. Baie dankie ook aan almal wat deel gehad het aan die dag vir ondersteuning en deelname.

Errol Herrington se VLU dagtErrol Herrington se VLU dagtakspan (tweede plek)akspan (tweede plek)
Errol Herrington se VLU dagtakspan (tweede plek)
Brendon se span wat derde plek behaal het
Brendon se span wat derde plek behaal het