Nuwe uitvoerende komitee
Nuwe uitvoerende komitee
Na afloop van ons 31ste algemene jaarvergadering op 10 November, kan elke Assegaaier en ander Piet Retiewer, gerus wees dat die Assegaai Marathonklub nog sterk en gesond en borrelend met “laat waai Assegaaienergie “ is.

The Assegaai Marathonklub reviewed 2015 and are grateful and satisfied. We previewed 2016 and simply cannot wait to get going. The foundation laid over more than 30 years will definitely serve as a springboard from which the club will be launched to new heights. Tydens ons jaarlikse prysuitdeling, het die volgende klubblede welverdiend spesiale erkenning ontvang: Wisseltrofee vir die klublid van die jaar – Jan van Vreden; wisseltrofee vir die dameslid van die jaar – Claudine Klingenberg; wisseltrofee vir die meeste wedloopkilometers deur die jaar afgelê –Tes Lundie; voorsitterswisseltrofee – Kobus Stapelberg (Hy het immers die “oom” deur sy 20ste Comrades gehelp); Hans-Walter Boshoff wisseltrofee plus ‘n gesonde kontantbedrag vir die eerste Assegaaier oor die Comradeseindstreep op 31 Mei vanjaar – Natasha Malan (08:48).

Uittredende voorsitter, Chris Stander het ‘n langdiens sertifikaat van erkenning (25 jaar voorsitter) ontvang en hoef vir die res van sy lewe nooit weer ledegeld te betaal nie. The following members were elected to serve on the executive committee for the next two years: Chairperson – Yolande Boshoff, vice chairperson and club captain – Werner Peters, secretary and treasurer – Bennie Boshoff, additional members – Vince Aslett, Lizelle Botha, Anné Nieuwenhuizen and Laiken Smith (almost Pretorius). Dit is altyd hartseer wanneer ons, klublede moet groet. Natasha sowel as Roeale en Marike Strijdom moet ons ongelukkig verlaat, maar sal beslis die Assegaai-vaandel met trots bly dra. Ons troos ons ook daaraan dat, hoewel lede kom en gaan, die klub bly voortbestaan; en floreer. Ons kon boonop die jaar gesellig en vreedsaam afsluit Laat waai, Assegaai!

Assegaai Marathonklub
Hans Walter Boshoff