VLU dames van Piet Retief Babie Jacobs Rika Potgieter Rika wolmarans en Jennny Meyer
VLU dames van Piet Retief Babie Jacobs Rika Potgieter Rika wolmarans en Jennny Meyer

Die hoogtepunt in elke VLU lid se lewe, is waarskynlik die jaarlikse kongres – daar word elke jaar sommer van vroeg af beplan en begroot, sodat die kongres bygewoon kan word.

Vanjaar se Mpumalanga-kongres, het weer by die Numbi Hotel te Hazyview plaasgevind en wel van 19 tot 20 Augustus 2015. Op Woensdag, 19 Augustus, is daar sommer vroeg al vrolik gegroet en lekker rustig onder die bome gekuier met ‘n koppie koffie en ‘n toebroodjie of muffin in die hand.

Sommige dames was reeds besig om blomme te rangskik, terwyl ander nog vir die kongres geregistreer het. Ds. Stern Pretorius het die vergadering geopen met ‘n gepaste boodskap oor die tema van die jaar: “Lewe met Lewensvreugde”. Na hierdie boodskap, is ‘n kers aangesteek ter nagedagtenis aan naasbestaandes wat intussen oorlede is.

Sagte panfluitmusiek is tydens hierdie spesiale oomblik gespeel. Al die eregaste is aan die kongresgangers voorgestel en die amptelike opening is deur Mev. Henrietta Schoeman, Presidente van SAVLU/ACWW, waargeneem.

Ook sy het die jaartema beklemtoon deur te sê dat daar met le- wensvreugde, wat van binne kom, gelewe moet word en dat ‘n mens se verantwoordelikhede tuis begin. Verskillende streekspresidente het die kongres bygewoon en Mnr. Johann Coetzee (ABSA AGRI) en Mnr. Moorees du Toit (visepresident van Mpumalanga Landbou) het as sprekers opgetree.

Hulle boodskap was kort en bondig: “Gelukkige gesinne lei tot gelukkige le-wens”. Panfluitspeler, Hendrik Brits, het vermaak gedurende die etensuur verskaf, waarna Mnr. Wynand le Roux die kongresgangers ingelig het oor die nuutste wetgewing rakende huishulpe. Hy beveel aan dat almal hulleself móét vergewis oor wat deur wetgewing vereis word in hierdie verband en daaraan móét voldoen.

Tannie Poppie van die Kokkedoor-faam het ook, tot almal se vreude, aan die beurt gekom. Kongresgangers het haar praatjie baie geniet en lekker gegiggel vir haar prettige sêgoed. Haar boodskap was: “ Elkeen het ‘n droom – gebruik jou geleent-hede. Moenie altyd net wil wen nie, doen dit omdat dit vir jou lekker is. Moenie sê: ‘ek kan nie’. Probeer altyd”.

Na die prysuitdeling en die afhandeling van al die gewone formaliteite, soos die behandeling van verslae, was daar ‘n interessante punt op die program: “Vat Lewensvreugde en mielies kop toe”.

Kongresgangers het nie geweet wat om hiervan te verwag nie. Groot was die verbasing dus toe elke tafel ‘n geskenksak ontvang met “iets” in om ‘n hoed mee te maak. Die hoed moes “lewensvreugde” uitbeeld en moes versier word met die benodigdhede in die sak: mielieblare, lint, papier en so bietjie “bling”.

Dit was vir almal groot pret om saam ‘n hoed te ontwerp en te maak. Tydens die spoggerige galadinee het die VLU-vrou van 2015, Anphia Grobler, almal toegespreek en die sanger Hardus Hartzenberg se sang en skrywer Nico Moolman se voorlesing het verder luister aan die geleentheid gegee.

Op Donderdag, 20 Augustus, het Landi Kruger van Graan SA die dames toegespreek oor “Die rol van die vrou in voedselsekerheid”. Na die jaarverslag deur die President van VLU Mpumalanga, Mev. Rina Potgieter, was “Dolores” aan die beurt; haar genietinge van “lewensvreugde, ver-antwoordbaarheid en mielies” was só komies oorgedra, dat almal letterlik gelê het soos hulle lag.

Alisha de Lange van Helpende Hand, het gepraat oor haar werk onder die behoeftiges. Sy het ‘n patroon uitgedeel vir ‘n gebreide kous en gevra dat VLU-lede asseblief moet help om kouse te brei wat in ouetehuise uitgedeel sal word. Wat ‘n heerlike kongres was dit nie! VLU-dames, moenie volgende jaar se kongres misloop nie, dit is beslis die moeite werd om dit by te woon.

Prettige hoede is gemaak.
Prettige hoede is gemaak.