Tanya Hattingh (Slabbert)
beenmurgoorplanting

In die Excelsior Nuus van 17 Julie is berig dat Tanya Hattingh (gebore Slabbert) dringend ‘n beenmurgoorplanting benodig.

Die beenmurgoorplanting is geskeduleer vir 1 Oktober 2015. Sy is aanvanklik meegedeel dat sy tussen R50 000- 00 en R70 000-00, sou benodig om alle onkoste rakende die operasie te dek. Dit sou dan skenkeronkoste en allerlei toetse insluit, maar ‘n skok het op Tanya-hulle gewag toe hulle die laaste kwotasie van die dokters kry. ‘n Nuwe teiken van R150 000-00 moes bereik word!

Hiermee dan ‘n beroep op, en ‘n baie groot DANKIE aan, die groothartige inwoners van Piet Retief en elders aangesien die pragtige bedrag van R126 820-72 reeds ontvang is, maar vanweë die nuwe kwotasie word nog ongeveer R24 000 benodig om die doelwit van R150 000 te haal. Enige verdere donasies kan asseblief in die volgende re-kening betaal word: Trustrekening, 1422505322, Capitecbank. Tanya is regtig baie dankbaar teenoor almal vir ruim bydraes reeds ontvang en vir die wat nog ontvang gaan word. Kontak gerus vir Marina Stander by die Excelsior Nuus vir meer inligting.