Vroue Landbou-Unie
(Links na regs) Helena Joubert met haar Voorsitter van die Jaar-trofee, Dalene Kooy, Sonja du Toit, die tak se sameroeper met die Algehele Wenner-trofee, Janeen Herrington, Cheryl Herrington met die trofee vir die tak met die meeste punte vir SA Artikels, Lizette Ehlers en Marie Geyer

Op Saterdag, 24 Februarie, was die Vroue Landbou-Unie Tambuki Streek se jaarlikse Konferensie by die Waterfront in Standerton gehou.

Platrand-tak het die ander takke onthaal en elkeen is bederf met ’n saal opgemaak in pragtige reënboogkleure, uitsonderlike kos, goeie vermaak en gasvryheid om op te roem! Knap gedaan Platrand met julle ywer en kreatiwiteit! Die gasspreker vir die oggend was Elise Koen Smith (die bekende Pieter Koen se ma) en sy het gepraat oor die opheffing van dames.

Sy is van mening dat die manier hoe jy ander mense hanteer jou siel ontbloot. Sy moedig ook dames aan om vir hulself lief te wees. Tydens die Konferensie word die VLU-lede ook beloon vir hul harde werk die afgelope jaar met die voorgeskrewe artikels in verskeie afdelings.

Die dames van die Piet Retief-tak het vir die Streeks- sowel as Suid-Afrikaanse kompetisie ingeskryf. Dié tak spog met ’n totaal van 67 inskrywing – welgedaan aan elkeen wat betrokke was hiermee! Die Piet Retief-tak kan spog dat hul in byna elke afdeling ten minste een, en soms tot drie plekke onder die eerste vyf verower het. Baie geluk aan elke dame wat ’n uitsonderlike prestasie behaal het.

Ons sien met afwagting daarna uit om te hoor hoe julle by die Suid-Afrikaanse kompetisie gevaar het. Nie net het die dames goed presteer nie, hulle het dit ook baie geniet om aan elke artikel te werk en nuwe vaardighede aan te leer. Tydens hierdie geleentheid word dié tak ook aangewys as die Provinsiale wenners.

Helena Joubert ontvang die toekenning vir Voorsitter van die Jaar en die Piet Retief-tak word aangewys as die Algehele Wen-tak in die Tambuki Streek, waarvoor hul ’n wisseltrofee ontvang.

Die lede van hierdie tak aanvaar mekaar in liefde en gun elke lid ‘n plek vir haar individuele persoonlikheid. Vir meer inligting aangegaande hierdie tak, kontak gerus vir Helena Joubert by 082 573 4922 of Sonja du Toit by 082 823 7626.