Piet Retief neem afskeid van “oom Fanie”

Afskeid Oom Fanie
Afskeid Oom Fanie

Die gemeenskap van Piet Retief neem afskeid van mnr. Stephanus Johannes Barnard – “oom Fanie van Spar”, soos almal hom geken het.

Hy is skielik, op Donderdag, die 16de Junie 2016 oorlede, op die ouderdom van 70. Mnr Barnard is gebore in Zastron en was een van sewe kinders. Hy het self ook ‘n seun en twee dogters gehad. Oom Fanie se vriende en familie bedank graag die AGS Fontana gemeente vir die gedenkdiens wat hulle op Donderdag, die 23ste Junie 2016 ter ere van oom Fanie gehou het. Baie dankie vir die tee en verversings na afloop van die diens. Mnr. Bennie Boshoff en mnr.

Lukas Schoeman van Spar, Piet Retief word bedank vir die bykans 10 jaar wat oom Fanie kon deel wees van die span en ook vir hulle behulpsaamheid en bystand met sy afsterwe. Dankie aan Mnr. Mdu Khubeka vir die noodhulp wat hy toegepas het en die waardige wyse waarop hy oom Fanie na die hospitaal geneem en ook by die begrafnisondernemers besorg het.

Mnr Barnard se suster, Louise, wil graag die hele gemeenskap van Piet Retief bedank vir die liefde, aandag en omgee waarmee oom Fanie altyd gegroet is. Dankie dat almal hom altyd menswaardig behandel en spesiaal laat voel het. “I could not stay another day. To laugh, to love, to work or play. Tasks left undone must stay that way – I have found that peace at the close of day!”