Laeveld Jagtersvereniging Intertak

Laeveld Jagtersvereniging
Laeveld Jagtersvereniging

Die Laeveld Jagtersvereniging het op Saterdag, 9 April, hulle intertak skietkompetisie op die skietbaan van Bertie Eggers gehou.

Vir die wat nie weet nie, intertak is ‘n kompetisie tussen die verskillende takke van die vereniging – baie soos ‘n interskole-sportbyeenkoms. Die dag van die intertak het baie suksesvol verloop en al die verskillende takke was teenwoordig. Die verste tak, glo dit as u wil, is van Gauteng en hulle was ook daar. Die wenners van die intertak was soos volg: Eerste plek – Gauteng, tweede plek – Piet Retief en derde plek –Ermelo. Daar was ook `n Howa 1500 uitgeloot waarvan Frikkie Fouché die wenner was!

Die Laeveld Jagtersvereniging bedank graag in die besonder vir TWK Agri wat die hoofborg van die skietpunt op die langbaan was (Almal sal waarskynlik saamstem dat die skietpunt net so goed lyk soos die nuutopgegradeerde handelstak) en ook vir Targa Indoor Shooting Range vir die skenking van die geweer vir uitloting. Baie dankie ook aan al die ander borge, te wete Amsterdam Motors, Aviation Towards Success, Charka, Daggaboy, Demo Torque, Eggers Boerdery, Mistique Creations, Postnet Piet Retief, PW Mouton, San Corna, Ricus Bateman Vervoer en Roy Slabber. Sonder julle almal sou die dag eenvoudig nie kon plaasvind nie. Baie dankie! Deon Meyer, huidige voorsitter van die Piet Retief-tak bedank graag die admin-span vir hulle onmisbare hulp op die dag. Dankie, Gerty Venter en gesin!

Herman Eggers (wat ook op die dag as erelid ingestem is) en Deon Brits word in die besonder bedank vir hulle harde werk. Dankie ook aan die komitee vir die lang ure wat julle ingesit het om van die dag so ‘n sukses te maak. Die Piet Retieftak van die Laeveld Jagtersvereniging skiet elke derde Saterdag van elke maand op Bertie Eggers se skietbaan. Werwing vir die tak vind by so ‘n geleentheid plaas. As jy hou van skiet en jag, is die Laeveld Jagtersvereniging die vereniging vir jou.

Manne aan die skiet tydens die intertakoefening
Manne aan die skiet tydens die
intertakoefening
Langbaan skietpunt
Langbaan skietpunt