VLU
VLU
Tydens die VLUkonferensie gehou te Wakkerstroom op 26 en 27 Februarie, het die dames van die Kaleidoskooptak, die Piet Retief VLU-dames se naam voorwaar hoog gehou.

Rika Wolmarans is tans die tak se trots. Rika is verkies as die nuwe streeksvoorsitter van die Tambukistreek, ‘n taak wat sy beslis met onderskeiding sal volvoer. Baie geluk, Rika! Al die Kaleidoskoopdames het baie hard gewerk en verskeie pryse en uitstekende punte is behaal. Tydens Vrydag, 26 Februarie, se blommerangskikkings, waarvan die tema “Fyn en vroulik” was, het die dames soos volg uitgestyg met pragtige rangskikkings en goeie punte: Beginners – Maria Momberg (78%) en Jacky Pretorius (80%); middelbaar – Susan Kusche (78%) en Elzette Farr (79%); gevorderd – Babie Jacobs (84%) en Rika Potgieter (85%). Hierdie dames weet duidelik hoe om blomme te rangskik.

Ander pryse deur die Kaleidoskoopdames ingepalm, is die volgende: Rika Wolmarans het ‘n derde plek vir gebottelde sampioene gekry en sy het ook die meeste totale punte in die streek verdien vir streeksartikels. Ander uitblinkers met streeksartikels is: Babie Jacobs (eerste in die streek met breiwerk), Melissa Kruger (eerste plek vir prosa oor “My motor”) en Susan Kusche (tweede plek vir ‘n mikrofoto). Juanita Gerber palm ‘n eerste plek in die streek se melktertbak- kompetisie in. Juanita, Rika Wolmarans en Jenny Meyer moet weer melkterte bak vir die Clover-kompetisie.

Sterkte, dames! Baie geluk aan al die talentvolle, hardwerkende dames met die uitstekende prestasies. Die Kaleisdoskoopdames is reeds weer kliphard aan die werk om nogeens een uithaler artikel na die ander te maak vir volgende jaar se kongres, wat te Amersfoort gehou sal word. Soos in die verlede al gemeld, is die Kaleidoskooptak die aandtak van die VLU in Piet Retief. Dit bied ook vir die werkende vrou die geleentheid om deel te hê aan hierdie wonderlike organisasie. Enige dames wat belangstel om aan te sluit, of net eers meer wil weet, kan vir Rika Wolmarans by 082 490 0612 skakel. Julle is meer as welkom. VLU-groete