Ockmar kry S.A. kampioenbulhond

kampioenbulhond
She's Snowflake

Mariette Jansen van Vuuren het nog ‘n S.A kampioenbulhond na haar telery gebring om mee te teel – kampioen Luciano van Tivoli Bulls, S.A. Kampioen.

Luciano het al top presteer in Suid-Afrika en is ‘n waardige kampioen. Baie toptelers in Suid-Afrika wou Luciano baie graag inbring by hulle telery. Mariette is dus baie gelukkig om die room van bulhonde nou by haar te hê. Hierdie voorreg is ook veral te danke aan Snowflake wat gedurende Augustus 2015 die S.A. opegroep in Pretoria gewen het. Pieter Fourie, topbulhondteler in Suid- Afrika, het Mariette gebel en haar meegedeel dat Ockmar Bulldogs die top S.A. kampioenbulhond (2015) by haar telery kan voeg.

Dit is ‘n baie groot voorreg en eer vir Mariette. Pieter Fourie het haar ook meegedeel dat sy twee toptewe het en dit kom Mariette en Ockmar Bulldogs toe om die teling van bulhonde te verbeter in Suid-Afrika want sy doen dit met ‘n passie. Haar liefde en omgee vir die honde en haar telery maak haar die eerste keuse om kampioen Luciano van Tivoli Bulls by haar te hê. Mariette bedank dan ook graag vir Pieter Fourie van harte vir die voorreg wat sy het om Luciano in Piet Retief te kan vestig. Op Maandagaand, 23 November, het Mariette nóg baie goeie nuus uit Pretoria ontvang.

Dewald Groenewalt, nog ’n top S.A. Bulhondteler het haar gevra of hy van haar telery se dienste kan gebruik maak. Hy het haar meegedeel dat hy nou in Desember 2015 ‘n topbulhond invoer vanaf Engeland wat deelgeneem het aan die wêreldkampioenskappe- skou te Grafts (Europa), 2015. Dewald Groenewalt het net 10 toptelers in Suid-Afrika se telerye gekies om vir teeldoeleindes te gebruik en Mariette en She’s Snowflake het dié eer gekry – Mariette se She’s Snowflake gaan vir hierdie doeleindes gebruik word! Mariette van Ockmar Bulldogs voel baie trots oor wat sy al bereik het met haar “bullies” en dat sy gekies is om met net die beste in Suid-Afrika te kan kompeteer.

So word Piet Retief ook op die kaart geplaas en wie weet, moontlik dalk eendag, met Dewald Groenewalt (wat ook “bullies” uitvoer) aan die stuur van sake, is daar dalk nog eendag ‘n Ockmar bulhond in die buiteland … Mariette dank haar Hemelse Vader want, sê sy, sonder Hom was en is niks moontlik nie. Sy bedank ook graag al haar “bullievriende” reg oor die land vir al hulle raad en hulp. Mag die teling van bulhonde net verbeter word (met die hoë standaard in Suid-Afrika is dit nie maklik nie) en mag 2016 nóg ‘n goeie jaar wees vir Ockmar Bulldogs, veral met die nuweling wat gaan kom. Ockmar Bulldogs glo 2016 gaan wel ‘n baie goeie jaar wees teen die groot manne daarbuite, veral dié van KZN en die Kaap.

kampioenbulhond
Luciano van Tivoli