VLU Kongres

Die SAVLU kongres vanaf 27 – 29 Oktober 2015, te Aldam-oord in die Vrystaat, is deur 220 geaffilieerde lede bygewoon.

Verteenwoordigers van VLU takke uit provinsies Noord, Mpumalanga, Noordwes, Vry-staat en Overvaal, asook die Federation of Women Institutes van KZN en die Namibiese Vrouevereniging was teenwoordig.

Die verskillende provinsies het ook versoeke tot die Regering gerig rakende verkragtings, plaasmoorde, valhelms vir fietsryers, hoede vir skoolkinders en nog baie meer. Kongresgangers is aangemoedig om die jaartema, Lewensvreugde, as ‘n besluit te neem en is dit elkeen op die hart gedruk dat geluk “op die kerktrappe begin”.

Willem Basson (Efficient groep) het kongresgangers toegespreek oor die eienskapppe waaroor ‘n persoon, en ook ’n besigheidseienaar, moet beskik om sukses as mededinger te behaal. Hy sê onder andere dat mens as sakeman/-vrou emosioneel betrokke moet wees by jou gesin, eggenoot en kliënte. “Stap die ekstra myl en doen iets buite jou veld”. Mev. Mabel Moyo (Zimbabwe), areabestuurder van die Wêreldbond van Plattelandse Vroue het gesê elke vrou moet voortbeur tot ‘n beter toekoms vir haarself en daardeur ook vir haar gemeenskap. Sy sê: PUSH (Pray Until Something Happens)! Mev. Anphia Grobler is as erepresidente van SAVLU benoem – haar prestasies spreek vanself. Mev. Hettie van Huyssteen het ‘n eretoekenning ontvang vir onder andere haar jarelange bydrae tot die SAVLU se borduurskatkis.

Die twee Piet Retieftakke neem deel as deel van Mpumalanga, wat vanjaaar tweede geëindig het op die SA Kongres, slegs 17 punte agter die Vrystaat. Drie Piet Retiewers (Elbie, Charleen, en Linda) presteer buitengewoon goed en kry vir vier inskrywings besonder goeie punte. Linda Johannes se handsak wen die eerste prys, Nasionaal! Baie geluk! Soos Pastoor Jenny Softly tydens die opening gesê het na aanleiding van Spreuke 21:26: “God is die bron van ons lewensvreugde. Geluk is meer wat jy is, as wat jy het. Gee meer”. Kongresgangers is aangemoedig om juis die “not my job” dinge in die lewe te doen.