Totsiens, Annatjie van der Sandt

Annatjie van der Sandt
Annatjie van der Sandt

Wat ‘n voorreg om tannie Annatjie van der Sandt te kon ken – iemand uit wie daar vrede en ‘n onfeilbare geloof in haar Verlosser gestraal het.

Anna Cecilia Strydom van der Sandt is op 17 April 1927 gebore en het in Fontainebleau, Johannesburg, grootgeword. Sy het Fanie van der Sandt ontmoet net na sy terugkeer van die Tweede Wêreldoorlog en uit hulle uiteindelike huwelik is ses kinders gebore, vier dogters en twee seuns: Hasie, Schalk, Hans (ses jaar gelede oorlede in‘n motorongeluk), Esther, Annatjie en Madelein.

Na oom Fanie se aftrede het die Van der Sandts in die Swartruggens omgewing geboer, maar na oom Fanie se heengaan het tannie Annatjie verhuis, na Piet Retief en ‘n ware geestelike tuiste in hierdie dorp gevind. Inwoners van Piet Retief het haar leer ken en sommer baie liefgekry. Sy het ‘n baie groot rol in die lewe van kinders gespeel. Sy was vir baie jare bekend as die kinderkranstannie by die NG Kerk en het ook jare lank Sondagskool gehou. So het sy baie kinders, ook haar eie en haar eie kleinkinders, meer van Jesus geleer, ook deur haar voorbeeld. Sy was sommer baie bedrywig en betrokke by die kerk en het ‘n diepe deernis gehad vir behoeftiges en kinders. Tannie Annatjie was ook ‘n stigterslid van die huidige Dienssentrum.

Bo en behalwe dat sy haar kinders in die vrese van die Here grootgemaak het, het sy hulle ook geleer van sending, koorsing en musiek. Sy het self pragtig klavier gespeel (Fanie Fouche was haar kleinseun) en het die vrug van die Gees geleef – sy was kalm, nederig, vol vrede en liefdevol. Haar vertroue was altyd in die Here en sy wou niemand ooit verontrief nie, altyd dankbaar. Sy was ‘n besondere mens en laat mooi herinneringe agter: ‘n Christenvrou wat ‘n lieflike geur om haar versprei het en aan wie ons altyd met mooi en teer herinneringe sal dink. Tannie Annatjie is op Woensdag, 21 Oktober 2015, op die ouderdom van 88 jaar oorlede en laat ‘n rykdom van kleinkinders en ook agterkleinkinders agter. Mattheus 10:32 is waar van haar: “Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.”