Eb en vloei van die seegety

Soos die eb en vloei van die seegety
Oorlede Tannie Annatjie van der Sandt

Soos die eb en vloei van die seegety“. Elke ding het sy vaste tyd.” So staan daar in Prediker 3 geskryf en so is dit ook in die lewe en ook in Huis Immergroen.

Dit gaan steeds goed in Huis Immergroen en daar is regtig baie om voor dankbaar te wees, maar tussen al die blydskap is daar maar altyd ook hartseer. So word daar hierdie week met groot hartseer afskeid geneem van twee geliefde inwoners. Oom Kas (P. J.) van der Westhuizen het in Huis Immergroen gewoon vanaf Maart 2015. Hy is op Woensdag, 21 Oktober, op die ouderdom van 74 oorlede nadat hy ernstig siek was. Oom Cas met sy rookgoedjies, buite onder die boom in die tuin, sal beslis gemis word.

Sy dogter Rosa Potgieter en die res van die familie word die Here se vertroosting toegebid. Tannie Annatjie van der Sandt, was wel net vir ‘n kort rukkie in die tehuis woonagtig, maar sy het baie diep in baie harte gekruip. Haar groot geloof en die vrede wat sy in haar Skepper ervaar het, het uit haar gestraal. Tannie Annatjie is ook op Woensdag, 21 Oktober, in die Life Hospitaal oorlede op die ouderdom van 88 jaar, nadat sy skielik ernstig siek geword het. Baie sterkte aan haar dogters Annatjie Nel en Esther Fouché en al haar ander familie. Ook julle word die Here se vertroosting toegebid. Die bestuur, personeel en inwoners van Huis Immergroen betuig graag hulle innige simpatie aan dié twee families. Mag julle pragtige herinneringe aan julle geliefdes koester. Op hulle beurt bedank die families van oom Kas en tannie Annatjie graag die personeel van Huis Immergroen vir ongelooflike liefdevolle sorg en omgee!

Dankie ook aan Drs Hinze en Garcia vir julle professionele, maar deernisvolle omgee. Rosa wil graag ook spesiaal dankie sê aan Suster Hanlie du Plessis vir die spesiale persoonlik hantering van oom Kas – dit was kosbaar. Dit is darem altyd baie lekker om nuwe persone in die tehuis te verwelkom. Hierdie week word tannie Sannie Kilian hartlik verwelkom. Sy is Linda van der Linde, verbonde aan HPR, se moeder. Mag Tannie sommer gou tuis voel en nog baie lank en gelukkig in Huis Immergroen woon! Die bestuur van die tehuis wil graag van hulle kant af ‘n ieder en ‘n elk bedank vir al die onbaatsugtige bydraes van watter aard ookal met die suksesvolle aand saam met Greta Wiid. Hierdie is voorwaar ‘n vyfstergemeenskap en julle liefde vir en vriendskap met Huis Immergroen en die inwonerrs word opreg waardeer. Immergroenliefde. Tot volgende keer.